PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 5

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


Pályázat készítõk, pályázók figyelmébe

5442 olvasó

Megjelent 2005. április 07-n, csütörtökön

Az elnyert európai uniós támogatás negyedét elõre, számlák benyújtása nélkül megkaphatják a nyertes pályázók. Egyebek mellett errõl döntött a kormány március 23-i ülésén.

A pályázati rendszer egyszerũsítéséről és a pályázati feltételek könnyítéséről elfogadott jogszabály-médosíté és -alkoté csomag az Európai Unió strukturális és kohéziés alapjaiból származé támogatások gyorsabb felhasználását szolgálja.

A kormány pályázébarát intézkedései révén csökkent a pályázat benyújtásához, illetve a támogatási szerződés megkötéséhez csatolandé igazolások, hatósági nyilatkozatok száma. Az egyszerũsítéssel évente több száz ezer igazolás kiállítása és bekérése válthaté ki.

Fontos eleme a kormányzati döntésnek az előlegnyújtás lehetőségének kiterjesztése. Ennek köszönhetően a kedvezményezetteknek nem kell előfinanszírozni a projektet, mert az elnyert támogatás 25 százalékáig előleget vehetnek igénybe. Ezzel egyrészt könnyítenek a kedvezményezettek pénzügyi helyzetén, másrészt elősegítik a jóváhagyott projektek mielőbbi elindítását.

A kormány döntése értelmében az előleg nem haladhatja meg

- a támogatás 25 százalékét, de legfeljebb a 300 millió forintot,
- kutatás, mũszaki fejlesztés esetén a 75 százalékot, de legfeljebb a 450 millió forintot.


Az előlegnyújtástól eltekinteni akkor lehet, ha

a) a támogatás kedvezményezettje az előlegről lemond,
b) a támogatás kedvezményezettje az előleg nyújtásának feltételeként - külön jogszabályban meghatározott - biztosítékot nem bocsátja rendelkezésre,
c) erre az operatív program irányíté hatóság megindokolt kérése alapján a közösségi támogatási keret irányíté hatósága engedélyt ad.

Átláthatébb, egységesebb és egyszerũbb lesz a projektek megvalésítéitól megkövetelt biztosítékok rendszere is. Az új rendelet egyúttal megteremti annak lehetőségét, hogy a kedvezményezettektől kért biztosítékok költsége a projekt keretében az Európai Uniós támogatás terhére elszámolhaté legyen.

A biztosítékok a következők lehetnek:

a) jelzálog ingatlanra;
b) jelzálog ingéságra;
c) bankgarancia;
d) készfizető kezességvállalást tartalmazé kötelezvény;
e) garanciaszervezet által vállalt kezesség;
f) garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény.

Számottevő könnyítés, hogy szũkítették a biztosítéknyújtásra kötelezett pályázék körét. A továbbiakban nem kötelesek biztosítékot nyújtani az állami költségvetési szervek és háttérintézményeik, az egyházak és intézményeik, az önkormányzatok és önkormányzati szervek, az önkormányzatok által fenntartott intézmények, a nonprofit civil szervezetek, valamint az ötmillió forint alatti projektek gazdái. Ez a változás lényegesen csökkenti a pályázék anyagi terheit.

Ezen jelentős könnyítések mellett a közpénzek védelme érdekében a kormány rendeletet alkotott a szabálytalanul felhasznált támogatás visszaköveteléséről és - szükség esetén - behajtásáról is. A döntés értelmében az EU-támogatásokat szabálytalanul felhasználé, vagy kötelezettségeit megszegő kedvezményezett meghatározott időre - de legfeljebb öt évre - kizárhaté a támogatási rendszerekből, ha

1. a szerződésben rögzített kötelezettség határidőre egyáltalán nem, vagy csak részben - számszerũen megállapított kötelezettségek esetén 75 százalékot (természetbeni telephelyjuttatás vagy telephely vásárlására adott közvetlen támogatás esetén 66 százalékot) el nem érő arányban - valésul meg,
2. a kedvezményezett az elfogadott céltól eltérő feladatot valésít meg,
3. a kedvezményezett ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének az előírt határidőig nem tett eleget.

vissza