PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 0

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


hr-ügyvitel

Online humánerőforrás - ügyvitel

Az MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda saját fejlesztésű online informatikai rendszerének elsődleges és közvetlen célja, de leginkább feladata, hogy költséghatékonyan – telefon, postai és utazási költségek nélkül – Partnereink a foglalkoztatáshoz kapcsolódó és kötelzően nyilvántartott adatokat, eszköz, hely és időkorlát nélkül a nap 24 órájában figyelemmel kísérhesse, és a rendelkezésre álló adatok alapján a teljes, jogszabályokban is előírt dokumentumokat elkészítsük részükre. A fejlesztés során ennekk ellenére nagy hangsúlyt helyeztünk az alábbi közvetett célokra is, melyek a használat során talán jobban értelmezhetők lesznek:
- elektronikus adatküldés
- elektronikus iratkezelés, iktatókönyv
- az ügyviteli folyamat eseménynaplózása
- a rendelkezésre álló adatok egyedi céloknak megfelelő struktúrált feldolgozása és rendelkezésre állása
- a szakmai terültet érintő információk naprakész hozzáférése
- egyszerű és tagolt rendszer
- szakhatósági ellenőrzés során azonnali adatszolgáltatás.

Az ajánlat elfogadása esetén megbízási szerződéses formában kívánunk a Partnerrel kölcsönösen megállapodni az egyes szolgáltatási ágakban részletesen is meghatározott feladatokra vonatkozóan. Meggyőződésünk, hogy az általunk kínált megoldások alkalmazásával az emberi tényezőt méltó helyre emelve - valamint a költséghatékony, teljesítményorientált gazdálkodás szempontjait is figyelembe véve - ügyfeleink tovább erősíthetik piaci jelenlétüket és fokozhatják versenyképességüket. Munkánk során törekedtünk arra, hogy munkatársaink aktív tagjai legyenek az Ön cégének.

A feladatok a cég teljes működésére kiterjedő munkaügyi feladatok végrehajtásának rendszeres szakértői támogatását jelentik. A tanácsadói és adminisztrációs támogatás biztosítja, hogy a munkavállalók foglalkoztatása a munkaügyi szabályok által meghatározott keretek között történjen. A feladatok végrehajtása magába foglalja a munkaügyi tevékenység átfogó szakértői támogatását. A megoldást telefonon történő egyeztetéssel, szükség esetén személyes jelenléttel, írásos anyagok elkészítésével is garantáljuk. Vállalkozásunk garantálja, hogy szakértői munkánkat igénybe véve cégüknél a munkaügyi tevékenység tervszerű, gazdaságos, színvonalas szakmai tartalommal, a jogszabályok által biztosított keretek között működjön, így munkaügyi ellenőrzés esetén nem kell munkaügyi bírság kiszabásától tartania.
Társaságunk áttanulmányozza és leképezi a Megbízó szervezeti felépítését, függőségi és utasítási viszonyait, ellenőrzi a Megbízó hatályos munkaügyi szabályzatait, foglalkoztatási folyamatait és a foglalkoztatás során szükséges munkaköröket, majd ezek ismeretében:
- javaslatot tesz és kialakítja a személyzeti nyilvántartás módjára
- az adatkezelés, - a munkaerő-, és munkaidő beosztás új rendszerének a tervezetére;
- munkaszerződés, a munkaszerződésekhez kapcsolódó munkaügyi tájékoztató; ill. a vezetőkre, munkavállalókra vonatkozó munkaköri leírás-mintákat előkészíti;
- szövegszerű javaslatot tesz a munkáltatói utasítási jogkörben teljesen, vagy részben rendezhető kérdésekre:
- a munkaviszony létesítésének, megszüntetésének, módosításának,
- a munkára képes állapotnak,
- a munkából való mulasztás bejelentésének,
- a munkahelyi jelenlét regisztrálásának,
- a tanfolyamon vagy továbbképzésen való részvételre történő kötelezés szabályainak,
- a munkavállaló által, saját kezdeményezése alapján folytatott tanulmányokkal összefüggő szabályoknak,
- a tanulmányi szerződéseknek,
- a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnak (átirányítás, kiküldetés és kirendelés),
- a munkaidő, pihenőidő munkaidőkeretben való szabályozásának,
- a munkarend egyéb kérdéseinek,
- a rendkívüli munkavégzésnek,
- a szabadság kiadására vonatkozó rendelkezéseknek,
- a munkaidő nyilvántartásának,
- a munkabér számfejtésével, kifizetésével, és a munkabérből történő levonással kapcsolatos szabályozására,
- a munka díjazásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseknek,
- a kártérítési felelősség egyes szabályainak egységes munkaügyi szabályzatban való rendezésére.
- jogszabályi előírás esetén részletes tájékoztatást ad az esélyegyenlőségi terv jogintézményről, egyúttal elkészíti annak tervezetét és egyeztetést követően a végleges tervet.
- a szabályzatok illetve tervek bevezetését és adaptálását elősegíti, folyamatos munkaügyi, munkajogi, munkabiztonsági, foglalkoztatáspolitikai szaktanácsadást végez.

Dokumentációs tevékenység

- Adat- és titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályok alapján a szükségesnek tartott utasítások elkészítése
- Belső átcsoportosítások, szükség esetén a létszámleépítések előkészítése
- Bérbesorolással kapcsolatos ajánlatok elkészítése, javaslat a besorolási rendre
- Csoportos létszámleépítés előkészítése, bonyolítása
- Foglalkoztatási támogatás ügyintézése
- Humánstratégia kidolgozása
- Minőségbiztosítás (HR) előkészítése
- Munkaerő kiválasztás
- Munkaerő toborzás
- Munkaidőkeret tervezés
- Munkaköri leírások kialakításának rendszere
- Munkakörváltozással kapcsolatos munkaszerződések, illetve kapcsolódó iratok módosítására
- Munkarend tervezés
- Munkaügyi, munkavédelmi, foglalkoztatáspolitikai és bérgazdálkodási auditáció
- Önéletrajz adatbázis vezetése, kezelése
- Személyi anyagok kezelése, adatvédelmi rendszerének folyamatos aktualizálása
- Személyügyi iratok, munkaköri pályázati anyagok nyilvántartása, kezelése, megőrzése
- Távollét nyilvántartás rendszerének kidolgozása (betegszabadság, betegállomány, szabadság)
- Teljesítménykövetelmény rendszer kidolgozás, működéséhez folyamatos tanácsadás
- Utiköltségtérítés tervezése, szabályozása
- Üzemi tanács, üzemi megbízott választás és eljárás lebonyolítása
- Adatfelvételi, ajánlattételi lap előkészítése új munkavállalók részére Adatszolgáltatás
- Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat esedékessége
- Határozott idejú munkaszerződés lejár
- Hatósági jelentési kötelezettség (határidő)
- Ki- és belépők nyilvántartása, fluktuációs adatok nyilvántartása
- Kimutatások készítése a munkaerő mozgásáról, adatok szolgáltatása a munkaügyi statisztikához
- Létszám-gazdálkodási költségvetés elkészítése
- Munkaügyi nyilvántartás negyedéves felülvizsgálata
- Próbaidő lejár Irat elkészítése
- Adatvédelmi nyilatkozat a belépő munkavállalók részére
- Azonnali hatályú felmondás
- Béremelés munkaszerződés módosítása
- Beutaló előzetes orvosi vizsgálatra
- Beutaló időszakos orvosi vizsgálatra
- Beutaló kockázati adatlap
- Cafetéria (szabályzás, iratok, nyilvántartás)
- Csoportos leltárfelelősségi megállapodás
- Dokumentációs felülvizsgálat
- Egyéni leltárfelelősségi megállapodás
- Egyéni szabadságterv dokumentációjának elkészítése
- Elsőfokú orvosi vizsgálatra
- Elszámolási kötelezettséggel átvett eszköz
- Értesítés: határozott idő lejárt
- Értesítés: próbaidő lejárt
- Felmondás
- Foglalkoztatás minőségét igazoló dokumentum
- Gyermek(ek) után járó szabadság igénylése
- Iskolai és szakmai végzettségben bekövetkezett változások nyilvántartása
- Jelenléti ív nyomtatvány elkészítése hónap első napjáig
- Kártérítési nyilatkozat elkészítése
- Külföldi állampolgár foglalkoztatása
- engedélyezési eljárás lefolytatása
- Meghallgatási jegyzőkönyv
- Munkaszerződés módosítása
- Munkavállalói kölcsönszerződés
- Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel
- Pótszabadság igénybevétele
- Szabadság kérelem
- Szabadságterv
- Személyi- munkaügyi nyilvántartó lap
- Személyi nyilvántartás
- Tájékoztató
- Tanulmányi szerződés
- Új munkatársak felvétele
- Vezető állású munkavállaló munkaszerződés
- Vezető állású munkavállaló munkaszerződés módosítása

Megnézem >>>