PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 0

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


Megjelentek a 2017. évi tanyafejlesztési pályázatok

3986 olvasó

Megjelent 2017. július 17-n, hétfőn

Összesen 807 millió forintos keretösszeggel került kiírásra a hazai forrásból finanszírozott három tanyafejlesztési pályázat.

A támogatást az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, nonprofit szervezetek, magánszemélyek, őstermelők vagy egyéni vállalkozók igényelhetnek augusztus 7-től. Ingyenes előminősítésünkre a cikk alján jelentkezhet.

 

 1. Települési és térségi fejlesztések támogatása - keretösszeg: 327 000 000 Ft

 

A támogatás elsősorban az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

 

- Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére

- A tanyasi életet és gazdálkodást segítő szolgáltatásokra (pl. tanyasi gazdálkodók részére tudásátadás biztosítására, kiadvány készítésére, nyitott tanyagazdaságok hálózatának kialakítására, fejlesztésére, tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztésére, esélyegyenlőségi programok szervezésére tanyán élő lakosok számára, mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezésére tanyai lakosok számára, a tanya, mint tájérték megőrzése érdekében a tájgondnok képzésben való részvétel támogatására)

- Tanyasi közösségi tér kialakítására;

- A tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzésére;

- A tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére;

- Szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban.

 

Támogatási kérelmet az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, nonprofit szervezetek, magánszemélyek, őstermelők vagy egyéni vállalkozók nyújthatnak be.

 

A pályázók a felmerülő költségek tekintetében 90%-os támogatási intenzitásra számíthatnak, a fejlesztéshez 10% önerő biztosítása szükséges.

 

2. Tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatása - keretösszeg: 380 000 000 Ft

 

Támogatást igényelni az alábbi tevékenységekre lehet:

 

- induló tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt (a pályázók 0 Standard Termelési Értékkel (a továbbiakban: STÉ) rendelkeznek) keretében: 

 

tanyai lakóépület felújítására a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig – villamosenergia, ivóvíz, valamint szennyvízkezelés és - elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével,

gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,

gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére,

karám, kerítés létesítésére, felújítására,

 növényi és állati szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,

állatállomány kialakítására,

tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére – villamosenergia, ivóvíz, valamint szennyvízkezelés és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével,

tanyagazdaság energetikai megújítására – villamosenergia fejlesztések kivételével,

tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítésére;

- 1-5999 STÉ-vel rendelkező tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:

 

tanyai lakóépület felújítására a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig – villamosenergia, ivóvíz, valamint szennyvízkezelés és - elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével,

gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,

gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;

karám, kerítés létesítésére, felújítására,

növényi- és állati szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,

állatállomány kialakítására, bővítésére,

tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére – villamosenergia, ivóvíz, valamint szennyvízkezelés és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével,

tanyagazdaságok energetikai megújítására – villamosenergia-fejlesztések kivételével,

tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére;

- 6000 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:

 

tanyai lakóépület felújítására a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 75%-ig – villamosenergia, ivóvíz, valamint szennyvízkezelés és - elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével,

növényi és állati szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,

állatállomány kialakítására, bővítésére,

tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

A komplex, több célt megvalósító pályázatok az értékelés során előnyt élveznek!

 

A pályázatot benyújtani magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó jogosult. Fontos, hogy a pályázó 2017. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén éljen.

 

A megítélhető támogatás maximális összege pályázónként legfeljebb 3 000 000 Ft. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) az összes költség legfeljebb 90%-a.

 

3. A tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések - keretösszeg: 100 000 000 Ft

 

Az igényelhető támogatást tanyai lakóépület felújítására (kivéve a villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvízkezelés és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések), valamint tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére lehet igényelni.

 

Kizárólag magánszemélyek nyújthatnak be támogatási kérelmet, azzal a feltétellel, hogy 2017. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él.

 

A megítélhető támogatás maximális összege projektenként legfeljebb 4 000 000 Ft. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 75%-a, tehát a pályázónak a fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át saját forrásként biztosítania kell.

 

Forrás: Pályázati hírek

vissza