PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 0

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


munkaügy

Szolgáltatás célja

Az M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda a megnövekedett és egyre fokozódó piaci igényekre reagálva azzal a céllal alakult, hogy megkönnyítse a humánerőforrás területen dolgozó szakemberek munkáját és egyben kimagasló színvonalú, komplex szolgáltatást nyújtson a HR gazdálkodás és a bérügyvitel teljes területén megbízói részére.
Szakembereink segítséget nyújtanak az ügyfeleinknek a gazdálkodásához leginkább megfelelő foglalkoztatási szerkezet és formák kialakításában, illetve segítséget nyújtanak az állandóan változó bér és munkajogi környezetben történő eligazodáshoz.
A szolgáltatási szerződésben foglaltak maradéktalan ellátásával, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások részére a "szolgáltatás díja" pont alatt meghatározott tevékenységek ellátása és folyamatos szakmai felügyelete, a munkaügyi konfliktusok elkerülésének érdekében.
Az ajánlat elfogadása esetén megbízási szerződéses formában kívánunk a Partnerrel kölcsönösen megállapodni az egyes szolgáltatási ágakban részletesen is meghatározott feladatokra vonatkozóan.
Meggyőződésünk, hogy az általunk kínált megoldások alkalmazásával az emberi tényezőt méltó helyre emelve - valamint a költséghatékony, teljesítményorientált gazdálkodás szempontjait is figyelembe véve
- ügyfeleink tovább erősíthetik piaci jelenlétüket és fokozhatják versenyképességüket. Munkánk során törekedtünk arra, hogy munkatársaink aktív tagjai legyenek az Ön cégének.

Amit az MT Kft. kínál
- Költséghatékony működés a foglalkoztatás területén
- Nem kell külön technikai hátteret fenntartania
- A tevékenység költségként elszámolható
- A vezetők, tulajdonosok a saját területükre koncentrálhatnak, nem kell egyéb tevékenységekre is figyelmet fordítaniuk
- Tapasztalt, képzett szakemberekkel dolgozunk

Miért érdemes mellettünk döntenie?
- Levesszük válláról a bérszámfejtés terheit
- Időt, pénzt és energiát spórolunk meg Önnek
- Gyorsan, és rugalmasan dolgozunk
- Minden energiájával az alaptevékenységére koncentrálhat.

Munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai szolgáltatás

A feladatok a cég teljes működésére kiterjedő munkaügyi feladatok végrehajtásának rendszeres szakértői támogatását jelentik. A tanácsadói és adminisztrációs támogatás biztosítja, hogy a munkavállalók foglalkoztatása a munkaügyi szabályok által meghatározott keretek között történjen. A feladatok végrehajtása magába foglalja a munkaügyi tevékenység átfogó szakértői támogatását. A megoldást telefonon történő egyeztetéssel, szükség esetén személyes jelenléttel, írásos anyagok elkészítésével is garantáljuk. Vállalkozásunk garantálja, hogy szakértői munkánkat igénybe véve cégüknél a munkaügyi tevékenység tervszerű, gazdaságos, színvonalas szakmai tartalommal, a jogszabályok által biztosított keretek között működjön, így munkaügyi ellenőrzés esetén nem kell munkaügyi bírság kiszabásától tartania.
Társaságunk áttanulmányozza és leképezi a Megbízó szervezeti felépítését, függőségi és utasítási viszonyait, ellenőrzi a Megbízó hatályos munkaügyi szabályzatait, foglalkoztatási folyamatait és a foglalkoztatás során szükséges munkaköröket, majd ezek ismeretében:
- javaslatot tesz és kialakítja a személyzeti nyilvántartás módjára
- az adatkezelés, - a munkaerő-, és munkaidő beosztás új rendszerének a tervezetére;
- munkaszerződés, a munkaszerződésekhez kapcsolódó munkaügyi tájékoztató-; ill. a vezetőkre, munkavállalókra vonatkozó munkaköri leírás
-mintákat előkészíti;
- szövegszerű javaslatot tesz a munkáltatói utasítási jogkörben teljesen, vagy részben rendezhető kérdésekre:
- a munkaviszony létesítésének, megszüntetésének, módosításának,
- a munkára képes állapotnak,
- a munkából való mulasztás bejelentésének,
- a munkahelyi jelenlét regisztrálásának,
- a tanfolyamon vagy továbbképzésen való részvételre történő kötelezés szabályainak,
- a munkavállaló által, saját kezdeményezése alapján folytatott tanulmányokkal összefüggő szabályoknak,
- a tanulmányi szerződéseknek,
- a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnak (átirányítás, kiküldetés és kirendelés),
- a munkaidő, pihenőidő munkaidőkeretben való szabályozásának,
- a munkarend egyéb kérdéseinek,
- a rendkívüli munkavégzésnek,
- a szabadság kiadására vonatkozó rendelkezéseknek,
- a munkaidő nyilvántartásának,
- a munkabér számfejtésével, kifizetésével, és a munkabérből történő levonással kapcsolatos szabályozására,
- a munka díjazásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseknek,
- a kártérítési felelősség egyes szabályainak egységes munkaügyi szabályzatban való rendezésére.
- jogszabályi előírás esetén részletes tájékoztatást ad az esélyegyenlőségi terv jogintézményről, egyúttal elkészíti annak tervezetét és egyeztetést követően a végleges tervet.
- a szabályzatok illetve tervek bevezetését és adaptálását elősegíti, folyamatos munkaügyi, munkajogi, munkabiztonsági, foglalkoztatáspolitikai szaktanácsadást végez.

Dokumentációs tevékenység

- Adat- és titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályok alapján a szükségesnek tartott utasítások elkészítése
- Belső átcsoportosítások, szükség esetén a létszámleépítések előkészítése
- Bérbesorolással kapcsolatos ajánlatok elkészítése, javaslat a besorolási rendre
- Csoportos létszámleépítés előkészítése, bonyolítása
- Foglalkoztatási támogatás ügyintézése
- Humánstratégia kidolgozása
- Minőségbiztosítás (HR) előkészítése
- Munkaerő kiválasztás
- Munkaerő toborzás
- Munkaidőkeret tervezés
- Munkaköri leírások kialakításának rendszere
- Munkakörváltozással kapcsolatos munkaszerződések, illetve kapcsolódó iratok módosítására
- Munkarend tervezés
- Munkaügyi, munkavédelmi, foglalkoztatáspolitikai és bérgazdálkodási auditáció
- Önéletrajz adatbázis vezetése, kezelése
- Személyi anyagok kezelése, adatvédelmi rendszerének folyamatos aktualizálása
- Személyügyi iratok, munkaköri pályázati anyagok nyilvántartása, kezelése, megőrzése
- Távollét nyilvántartás rendszerének kidolgozása (betegszabadság, betegállomány, szabadság)
- Teljesítménykövetelmény rendszer kidolgozás, működéséhez folyamatos tanácsadás
- Utiköltségtérítés tervezése, szabályozása
- Üzemi tanács, üzemi megbízott választás és eljárás lebonyolítása
- Adatfelvételi, ajánlattételi lap előkészítése új munkavállalók részére Adatszolgáltatás
- Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat esedékessége
- Határozott idejú munkaszerződés lejár
- Hatósági jelentési kötelezettség (határidő)
- Ki- és belépők nyilvántartása, fluktuációs adatok nyilvántartása
- Kimutatások készítése a munkaerő mozgásáról, adatok szolgáltatása a munkaügyi statisztikához
- Létszám
-gazdálkodási költségvetés elkészítése
- Munkaügyi nyilvántartás negyedéves felülvizsgálata
- Próbaidő lejár Irat elkészítése
- Adatvédelmi nyilatkozat a belépő munkavállalók részére
- Azonnali hatályú felmondás
- Béremelés munkaszerződés módosítása
- Beutaló előzetes orvosi vizsgálatra
- Beutaló időszakos orvosi vizsgálatra
- Beutaló kockázati adatlap
- Cafetéria (szabályzás, iratok, nyilvántartás)
- Csoportos leltárfelelősségi megállapodás
- Dokumentációs felülvizsgálat
- Egyéni leltárfelelősségi megállapodás
- Egyéni szabadságterv dokumentációjának elkészítése
- Elsőfokú orvosi vizsgálatra
- Elszámolási kötelezettséggel átvett eszköz
- Értesítés: határozott idő lejárt
- Értesítés: próbaidő lejárt
- Felmondás
- Foglalkoztatás minőségét igazoló dokumentum
- Gyermek(ek) után járó szabadság igénylése
- Iskolai és szakmai végzettségben bekövetkezett változások nyilvántartása
- Jelenléti ív nyomtatvány elkészítése hónap első napjáig
- Kártérítési nyilatkozat elkészítése
- Külföldi állampolgár foglalkoztatása
- engedélyezési eljárás lefolytatása
- Meghallgatási jegyzőkönyv
- Munkaszerződés módosítása
- Munkavállalói kölcsönszerződés
- Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel
- Pótszabadság igénybevétele
- Szabadság kérelem
- Szabadságterv
- Személyi- munkaügyi nyilvántartó lap
- Személyi nyilvántartás
- Tájékoztató
- Tanulmányi szerződés
- Új munkatársak felvétele
- Vezető állású munkavállaló munkaszerződés
- Vezető állású munkavállaló munkaszerződés módosítása

Független munkaügyi szakértői tevékenység

Szakértői tevékenység
- a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos iratok
- a munka- és pihenőidő nyilvántartása
- a munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályok megtartása,
- a munkáltató belső szabályzatai, különösen a kollektív szerződés, szervezeti és munkaügyi szabályzat(ok)ra, munkarend(ek)re
- a munkáltató kártérítési felelősségére alapított igények elbírálásának szabályszerűsége
- a munkáltatónál érvényesülő bérrendszer, abból a szempontból, hogy az megfelel az egyenlő bánásmód követelményének,
- a munkavállalói képviselői részére adott kötelező tájékoztatások,
- a munkavállalók részére adott kötelező tájékoztatások,
- a munkavégzésre irányuló jogviszony értékelése abból a szempontból, hogy az a jogviszony tartalmának megfelelő szerződéses formában jött létre, illetve kerül teljesítésre,
- a teljesítmény
-követelmény meghatározásának szabályszerűsége,
- munkaszerződés és azok módosítása.

Szaktanácsadás


- Adat- és titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályok alapján a szükségesnek tartott utasítások elkészítése
- Állásidő
- Átirányítás
- Belső átcsoportosítások, szükség esetén a létszámleépítések előkészítése
- Bérbesorolással kapcsolatos ajánlatok elkészítése, javaslat a besorolási rendre
- Bérezési rendszer, bérfizetés
- Bérpótlékok, annak kifizetés
- Csoportos létszámleépítés előkészítése, bonyolítása
- Fiatalkorú munkavállaló foglalkoztatása
- Foglalkoztatási támogatás tervezése, előkészítése
- Humánstratégia kidolgozása
- Kiküldetés
- Kirendelés
- Leltárhiányért való felelősség
- Minőségbiztosítás (HR) előkészítése
- Munkaerő kiválasztás
- Munkaerő toborzás
- Munkaidő nyilvántartás
- Munkaidőkeret tervezés
- Munkaköri leírások kialakításának rendszere
- Munkakörváltozással kapcsolatos munkaszerződések, illetve kapcsolódó iratok módosítására
- Munkarend tervezés
- Munkaügyi, munkavédelmi, foglalkoztatáspolitikai és bérgazdálkodási auditáció
- Önéletrajz adatbázis vezetése, kezelése
- Rendkívüli munkavégzés, elrendelésének feltételei
- Személyi anyagok kezelése, adatvédelmi rendszerének folyamatos aktualizálása
- Tanulmányi szerződés
- Távollét nyilvántartás rendszerének kidolgozása (betegszabadság, betegállomány, szabadság)
- Távolléti díj és a személyi alapbér
- Teljesítménykövetelmény rendszer kidolgozás, működéséhez folyamatos tanácsadás
- Ügyelet

Független munkaügyi szakértői tevékenység

A munkaügyi tanácsadó
A vállalkozás, mint munkaügyi tanácsadót (a továbbiakban: tanácsadó) megbízza a munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának az e részben foglalt szabályok szerint történő ellenőrzésére, a munkaügyi nyilvántartás szabályszerű fenntartására, a foglalkoztatás költséghatékony működésére, a hr-ügyviteli folyamatoknál alkalmazható és fenntartható best-practic módszerek megvalósítására.
A tanácsadó feladatát a polgári jogi szabályok szerinti megbízási szerződés alapján látja el, azzal, hogy részére utasítás nem adható. A tanácsadó feladatát jelen esetben gazdasági szervezetünk látná el.
A megbízási szerződésben megjelölésre kerül azon vezető tisztségviselője és munkavállalója, aki a munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai tanácsadást ténylegesen ellátja. Gazdálkodó szervezet megbízása és eljárása során a tanácsadóra vonatkozó szabályok megfelelően irányadók a vizsgálatot ténylegesen ellátó személyre, illetve a gazdálkodó szervezetre is.
Tanácsadóként több személy is eljárhat, amennyiben az szükségessé válik és a gazdálkodó szervezet megbízása esetén, vagy meghatározott területen a több megyében telephellyel rendelkező munkáltatónál.
Több tanácsadó eljárása esetén meg határozásra kerül az egyes tanácsadók feladata, illetve működési területe. Tanácsadóként a munkáltatóval munkaviszonyban álló személy nem járhat el.

Független munkaügyi szakértői tevékenység

A munkaügyi vizsgálat
A gazdasági társaság köteles tájékoztatni az illetékes munkavállalókat a munkaügyi vizsgálat és a tanácsadói tevékenység megkezdéséről, továbbá a tanácsadó személyéről és elérhetőségéről.
A munkaügyi vizsgálat, tanácsadás különösen a következő iratok szabály- és jogszerűségének vizsgálatára terjed ki:
a) a munkáltató belső szabályzatai, különösen a kollektív szerződés, szervezeti és munkaügyi szabályzat, munkarend,
b) munkaszerződés és azok módosítása,
c) a munka- és pihenőidő nyilvántartása,
d) a munkavállalók részére adott kötelező tájékoztatások,
e) a munkavállalói képviselői részére adott kötelező tájékoztatások,
f) a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos iratok.
A munkaügyi vizsgálat, tanácsadás kiterjed az alábbiak ellenőrzésére:
a) a munkavégzésre irányuló jogviszony értékelése abból a szempontból, hogy az a jogviszony tartalmának megfelelő szerződéses formában jött létre, illetve kerül teljesítésre,
b) a munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályok megtartása,
c) a munkáltatónál érvényesülő bérrendszer, abból a szempontból, hogy az megfelel az egyenlő bánásmód követelményének,
d) a teljesítmény-követelmény meghatározásának szabályszerűsége,
e) a munkáltató kártérítési felelősségére alapított igények elbírálásának szabályszerűsége.
A munkaügyi vizsgálat kiterjed a munkavállalónak a foglalkoztatása jogszerűségét kifogásoló nyilatkozata (a továbbiakban: munkavállalói kifogás) megalapozottságának a vizsgálatára is. A tanácsadó a munkavállaló kérésére a munkavállaló személyét titkosan kezeli, és a vizsgálatot úgy folytatja le, hogy a munkavállaló személyét abból ne lehessen azonosítani. A névtelenül tett, vagy hamis névvel ellátott munkavállalói kifogást a tanácsadó nem vizsgálja.

Független munkaügyi szakértői tevékenység

A tanácsadó eljárása
A tanácsadó jogosult:
a) személyének és jogosultságának igazolása mellett a munkáltató ellenőrzése alatt álló bármely területre belépni,
b) a munkáltató bármely alkalmazottjától a vizsgálata elvégzéséhez szükséges iratot, illetve szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatot beszerezni,
c) egyébként bármely a szakterületét közvetve vagy közvetlenül érintő, a jó döntési javaslatot befolyásoló iratba betekinteni.
A tanácsadó a tevékenysége során tudomására jutott információt üzleti titokként tartozik megőrizni. Ezen túlmenően a munkáltató és az érintett munkavállaló hozzájárulása nélkül harmadik személy részére a munkaügyi vizsgálat és tanácsadás során szerzett információról tájékoztatást nem adhat.
A tanácsadó, ha szabálytalanságot észlel, írásban jelzi
- a javasolt intézkedés egyidejű közlésével - az adott kérdésben intézkedésre jogosult vezetőnek. A vezető három munkanapon belül megvizsgálja a tanácsadó jelzését, egyetértése esetén a javasolt intézkedést haladéktalanul megteszi.
Amennyiben az intézkedésre jogosult vezető nem, vagy csak részben ért egyet a tanácsadó jelzésével, illetve a javasolt intézkedéssel, álláspontját írásban, a közlést követő öt munkanapon belül közli a tanácsadóval. Ha a tanácsadó és az intézkedésre jogosult vezető közötti - szóbeli vagy írásbeli - egyeztetés az ezt követő öt munkanapon belül nem vezet eredményre, a tanácsadó az érintett vezető felettesének ad írásos tájékoztatást a kialakult vitás helyzetről.
Amiért érdemes - Mentesülés a hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei alól
A munkáltató a hatósági munkaügyi ellenőrzés keretében nem bírságolható és vele szemben más joghátrány sem alkalmazható olyan jogszabályszegés miatt, amely tekintetében a tanácsadó jelzésének eleget tett.

vissza