PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 0

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


2014-2020

 • 2017
  jan.
  19

  Éves fejlesztési tervek, keretek (ÉFK)

  2017 évben meghirdetendő, valamint már meghirdetett felhívások legfontosabb adatai egységes szerkezetben

  Az éves fejlesztési keretek (ÉFK) meghatározzák az adott program fejlesztéspolitikai intézményrendszer általi végrehajtásának módját, azaz az adott évben meghirdetendő, valamint már meghirdetett felhívások legfontosabb adatait. Az ÉFK elfogadásának és módosításának eljárásrendjét a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 41. – 44/C. §-ai szabályozzák.

  4146 olvasó

  tovább


  2014
  nov.
  18

  Tájékoztatás a KEHOP kiemelt felhívásokra történő támogatási kérelmek beadásáról

  KEHOP pályázati kiírásokhoz

  A 2014. október 10-én megjelent KEHOP kiemelt felhívásokra (Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása; Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés) történő támogatási kérelmek beküldése a honlap “E-ügyintézés”, “2014-2020” menüpontja alatt elérhető kitöltőprogram segítségével a mai naptól lehetséges.

  11371 olvasó

  tovább


  2014
  nov.
  18

  Támogatási kérelmek beadása elindult (EFOP-3.3.1-14)

  Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program

  A 2014. október 10-én megjelent “Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program” című kiemelt felhívásra történő támogatási kérelem beküldése a honlap “E-ügyintézés”, “2014-2020” menüpontja alatt elérhető kitöltőprogram segítségével a mai naptól lehetséges.

  11624 olvasó

  tovább


  2014
  nov.
  17

  Módosult a K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések 2014 tárgyú pályázati felhívás

  A pályázati felhívás beadási határideje 2014. december 08-ig meghosszabbításra került

  A pályázati felhívás beadási határideje 2014. december 08-ig meghosszabbításra került, valamint további módosítások történtek a pályázati felhívás tartalmában. A módosításra a projekt szakmai céljainak elérése érdekében, és a kapcsolódó EU-s rendeletekkel történt harmonizáció miatt került sor, valamint módosult a pályázat benyújtásához szükséges 1-es számú melléklet is. A módosítások részletei a Változások jegyzéke című dokumentumban olvashatóak.

  11399 olvasó

  tovább


  2014
  nov.
  12

  Megjelent a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó egyes európai uniós alapok felhasználási rendje

  A kormány október 10-én kiírt pályázati felhívásaival, amelyekre november 10-12-től lehet benyújtani a pályázatokat, lényegében elindult

  Megjelent a kormány rendelete a 2014-2020 közötti programozási időszakban egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, a pályázóknak sok, számukra fontos változással kell számolniuk.

  11892 olvasó

  tovább


  2014
  nov.
  10

  Elindult a pályázati elektronikus ügyintézés felület (FAIR)

  Szerda délutántól indult a 2014-2020-as uniós pályázati források elérését lehetővé tevő informatikai rendszer,...

  Szerda délutántól indult a 2014-2020-as uniós pályázati források elérését lehetővé tevő informatikai rendszer, a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR), azaz a pályázati elektronikus ügyintézés felülete - jelentette be Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációjáért felelős helyettes államtitkára sajtótájékoztatón kedden Budapesten.

  11667 olvasó

  tovább


  2014
  okt.
  12

  Megjelentek a 2014-2020-as fejlesztési időszak első felhívásai

  2014. szeptember 11-én Magyarország kormánya aláírta a következő 7 évre szóló Partnerségi Megállapodást az Európai Bizottsággal, és ezzel formálisan kezdetét vette az új, 2014-20-as fejlesztési időszak.

  Az új periódus nyitányaként október 10-én kilenc új kiírás jelent meg 116,5 milliárd forintos támogatási keretösszeggel. A kormány foglalkoztatási célkitűzéséhez kapcsolódóan Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) a rugalmas foglalkoztatás elterjesztését segítő pályázatának célja az atipikus foglalkoztatási formák és a rugalmas munkaszervezés elterjesztése, a munka és a magánélet összehangolása, valamint a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése. A felhívás 4 milliárd forint forráskerettel jelent meg.

  12024 olvasó

  tovább


  2014
  okt.
  03

  Indulnak az uniós pályázatok

  A Nemzetgazdasági Minisztérium 58 milliárd forint értékben ír ki öt pályázatot

  A Nemzetgazdasági Minisztérium 58 milliárd forint értékben ír ki öt pályázatot abból a kilencből, amellyel 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus első 120 milliárd forintos kerete megindul - jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.

  12237 olvasó

  tovább


  2014
  szept.
  25

  Október elején megjelennek az első uniós pályázatok

  A magyar operatív programok uniós jóváhagyása előtt további kiírások várhatók

  Október első napjaiban megjelennek az első európai uniós pályázatok, és az év további részében, még a magyar operatív programok uniós jóváhagyása előtt további kiírások várhatók - mondta Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára kedden Budapesten a Napi Gazdaság konferenciáján.

  11692 olvasó

  tovább


  2014
  jún.
  02

  A Kormány véglegesítette a 2014-2020-as EU-s költségvetési időszak operatív programjait

  A Kormány áttekintette a következő hét éves EU-s költségvetési időszak keretprogramjait

  A Kormány áttekintette a Brüsszelnek benyújtandó, következő hét éves EU-s költségvetési időszak keretprogramjait és véglegesített nyolc operatív programot. Az új fejlesztéspolitika vezérelve a közvetlen gazdaságfejlesztés súlyának növelése, a Kormány korábbi ígéretének megfelelően a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program), TOP (Területfejlesztési Operatív Program) és VEKOP (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program) programokra a rendelkezésre álló mintegy 7500 milliárd forintos forrás 60 %-a jut. Közlemény.

  11877 olvasó

  tovább


  2013
  dec.
  16

  VP - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

  A program Tervezés alatt áll, nem végleges!

  A vidékfejlesztési program címe: Vidékfejlesztési Program 2014-2020. A VP az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló […] rendelet1 7.(1) cikk szerinti 2014-2020-as időszakra vonatkozó magyar nemzeti vidékfejlesztési program. A program által lefedett földrajzi terület: A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 (a továbbiakban Program, illetve VP) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló […] rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban Magyarország teljes területére vonatkozik, valamennyi NUTS2 és NUTS 3 szintű régiót lefed. A fejlesztéspolitika regionális alapegységeit Magyarországon 2014-2020 között a NUTS 3 szintű megyék képezik.

  11589 olvasó

  tovább


  2013
  dec.
  16

  VEKOP - VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

  A program Tervezés alatt áll, nem végleges!

  A Közép-magyarországi régió (KMR) Magyarország legfejlettebb régiója, 2010-ben hazánkban, régiós szinten egyedül Közép-Magyarország GDP-je haladta meg (8,5 százalékkal) az uniós átlagot. Annak ellenére, hogy a KMR az ország területének mindössze 7,4 százalékát adja, itt él a teljes népesség közel 30százaléka (2012, KSH). A hazai foglalkoztatottak közel egyharmada Közép-Magyarországon dolgozik, és itt állítják elő a teljes hazai GDP értékének csaknem felét (KSH, 2010). A 2014-2020-ra vonatkozó Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) a rendelkezésre álló forrásokat három területre koncentrálja. Ez a három fő terület a következő:

  12414 olvasó

  tovább


  2013
  dec.
  16

  TOP - TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

  A program Tervezés alatt áll, nem végleges!

  Stratégia; az operatív program illeszkedésének bemutatása az EU intelligens, fenntartható és befogadó növekedés Stratégiájához (EU2020). Az operatív program küldetése: Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK) rögzített át-fogó és hosszú távú fejlesztési irányai alapján a Partnerségi Megállapodás (PM) kijelöli a 2014–20-as időszak öt fő nemzeti fejlesztési prioritását. Az ötödik nemzeti fejlesztési priori-tás, a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósításának legfontosabb biztosítékát a területi operatív programok jelentik. Ezek közül is kiemelkedik a jelentős for-ráskeretekkel rendelkező, az ország európai szinten felzárkózást igénylő minden megyéjére kiterjedő (ún. kevésbé fejlett régiók célterület) Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-ram (TOP).

  12400 olvasó

  tovább


  2013
  dec.
  16

  IKOP - INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

  A program Tervezés alatt áll, nem végleges!

  Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) a többi operatív program-mal együtt Magyarország (és az Európai Bizottság 2014-2020-as időszakra szóló) Part-nerségi Megállapodásban megcélzott fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedést szolgálja. Az Integrált Közlekedés-fejlesztési Operatív Program (IKOP) a 2014 és 2020 közötti EU támogatásokból megva-lósuló közlekedésfejlesztéseket többségét tartalmazza, amelyek önmagukban a készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) beavatkozásainak csak egy részét jelentik. Az IKOP figyelembe veszi, de nem terjed ki:

  12272 olvasó

  tovább


  2013
  dec.
  16

  GINOP - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

  A program Tervezés alatt áll, nem végleges!

  A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban: GINOP) a magyar gazdaság növekedését szolgálja. A program egyik legfon-tosabb célkitűzése, hogy Magyarország foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot. Ehhez szüksé-ges egyrészt új munkahelyek létesítése, másrészt a munkát vállalni akarók képességeink fej-lesztése. E célkitűzéshez kapcsolódóan a program további két fontos célkitűzése – az Európa 2020 Stratégiához is illeszkedve – az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, va-lamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése.

  12507 olvasó

  tovább


archívum