PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 0

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


2014-2020

 • 2013
  dec.
  16

  VP - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

  A program Tervezés alatt áll, nem végleges!

  A vidékfejlesztési program címe: Vidékfejlesztési Program 2014-2020. A VP az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló […] rendelet1 7.(1) cikk szerinti 2014-2020-as időszakra vonatkozó magyar nemzeti vidékfejlesztési program. A program által lefedett földrajzi terület: A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 (a továbbiakban Program, illetve VP) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló […] rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban Magyarország teljes területére vonatkozik, valamennyi NUTS2 és NUTS 3 szintű régiót lefed. A fejlesztéspolitika regionális alapegységeit Magyarországon 2014-2020 között a NUTS 3 szintű megyék képezik.

  11207 olvasó

  tovább


  2013
  dec.
  16

  VEKOP - VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

  A program Tervezés alatt áll, nem végleges!

  A Közép-magyarországi régió (KMR) Magyarország legfejlettebb régiója, 2010-ben hazánkban, régiós szinten egyedül Közép-Magyarország GDP-je haladta meg (8,5 százalékkal) az uniós átlagot. Annak ellenére, hogy a KMR az ország területének mindössze 7,4 százalékát adja, itt él a teljes népesség közel 30százaléka (2012, KSH). A hazai foglalkoztatottak közel egyharmada Közép-Magyarországon dolgozik, és itt állítják elő a teljes hazai GDP értékének csaknem felét (KSH, 2010). A 2014-2020-ra vonatkozó Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) a rendelkezésre álló forrásokat három területre koncentrálja. Ez a három fő terület a következő:

  12003 olvasó

  tovább


  2013
  dec.
  16

  TOP - TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

  A program Tervezés alatt áll, nem végleges!

  Stratégia; az operatív program illeszkedésének bemutatása az EU intelligens, fenntartható és befogadó növekedés Stratégiájához (EU2020). Az operatív program küldetése: Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK) rögzített át-fogó és hosszú távú fejlesztési irányai alapján a Partnerségi Megállapodás (PM) kijelöli a 2014–20-as időszak öt fő nemzeti fejlesztési prioritását. Az ötödik nemzeti fejlesztési priori-tás, a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósításának legfontosabb biztosítékát a területi operatív programok jelentik. Ezek közül is kiemelkedik a jelentős for-ráskeretekkel rendelkező, az ország európai szinten felzárkózást igénylő minden megyéjére kiterjedő (ún. kevésbé fejlett régiók célterület) Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-ram (TOP).

  11995 olvasó

  tovább


  2013
  dec.
  16

  IKOP - INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

  A program Tervezés alatt áll, nem végleges!

  Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) a többi operatív program-mal együtt Magyarország (és az Európai Bizottság 2014-2020-as időszakra szóló) Part-nerségi Megállapodásban megcélzott fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedést szolgálja. Az Integrált Közlekedés-fejlesztési Operatív Program (IKOP) a 2014 és 2020 közötti EU támogatásokból megva-lósuló közlekedésfejlesztéseket többségét tartalmazza, amelyek önmagukban a készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) beavatkozásainak csak egy részét jelentik. Az IKOP figyelembe veszi, de nem terjed ki:

  11856 olvasó

  tovább


  2013
  dec.
  16

  GINOP - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

  A program Tervezés alatt áll, nem végleges!

  A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban: GINOP) a magyar gazdaság növekedését szolgálja. A program egyik legfon-tosabb célkitűzése, hogy Magyarország foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot. Ehhez szüksé-ges egyrészt új munkahelyek létesítése, másrészt a munkát vállalni akarók képességeink fej-lesztése. E célkitűzéshez kapcsolódóan a program további két fontos célkitűzése – az Európa 2020 Stratégiához is illeszkedve – az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, va-lamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése.

  12096 olvasó

  tovább


  2013
  dec.
  16

  EFOP - EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

  A program Tervezés alatt áll, nem végleges!

  Az operatív program illeszkedésének bemutatása az EU intelligens, fenntartható és befogadó növekedés Stratégiájához és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió eléréséhez A magyar Partnerségi Megállapodás fő célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés, továbbá az ezt megalapozó társadalmi kohézió biztosítása.

  11469 olvasó

  tovább


  2013
  dec.
  16

  KEHOP - KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM

  A program Tervezés alatt áll, nem végleges!

  2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai. A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg. Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális céloknak kell érvényesülniük:

  11321 olvasó

  tovább


  2013
  dec.
  16

  MAHOP - MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI OPERATÍV PROGRAM

  A program Tervezés alatt áll, nem végleges!

  A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó, európai uniós társfinanszírozású Vidékfejlesztési Program és Magyar Halgazdálkodási Operatív Program programalkotási folyamatának irányítási rendjét a vidékfejlesztési miniszter 11/B/2012. (V. 2.) számú utasítása alapján rendelte el. Mindezek értelmében a Projekt végrehajtásának és irányításának legfőbb döntéshozó szerve a Projekt Irányító Bizottság (PIB), amelynek elnöke a vidékfejlesztési miniszter, tagjai pedig a Miniszteri Értekezlet állandó résztvevői.

  11241 olvasó

  tovább


  2013
  dec.
  16

  2014-2020-as operatív programok társadalmi egyeztetése

  2014-2020-as operatív programok

  Magyarország kiemelt nemzeti érdeke, hogy a rendelkezésére álló uniós forrásokat minél hatékonyabban használja fel, ennek érdekében a 2014-2020-as időszakra vonatkozó operatív programokat több szakaszban társadalmi egyeztetésre bocsátjuk. Az operatív programokkal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat az adott operatív programhoz kapcsolódó internetes fórumon várjuk az ott megadott határidőig.

  12079 olvasó

  tovább


archívum