PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 1

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


Pályakezdõ diplomások figyelem!

12061 olvasó

Megjelent 2005. május 30-n, hétfőn

A Kormány pályázatot hirdet pályakezdõ fiatalok központi közigazgatásban történõ ösztöndíjas foglalkoztatására. Miért jó az ösztöndíjas foglalkoztatás?

Az ösztöndíjas foglalkoztatás előnye, hogy ennek keretében a pályakezdő fiatalok a szakmai készségek megszerzése érdekében gyakorlati munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal nagyobb esélyük lesz a későbbi elhelyezkedésben.

Ez a foglalkoztatás nem azonos a köztisztviselői munkavégzéssel, de lehetőséget teremt a fiataloknak arra, hogy az adott szervezet feladatait, az egyes hivatali egységekben folyé munkákat megismerjók, és a tanultakat a gyakorlatban hasznosítsák. Az ösztöndíjas tevékenységének irányítását, ellenőrzését a minisztérium kijelölt szakmai segítője végzi.

Ki lehet ösztöndíjas foglalkoztatott?

Ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet,
- aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjában a 30. életévét még nem töltötte be, és
- akinek a diplomája az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra és
- aki a jogviszony létesítésekor nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban.

Mik az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony jellemzői?
a. Időtartama: 9-12 hónap, megegyezés szerint.
b. Az ösztöndíjas foglalkoztatásra az adott közigazgatási szervre irányadó munkarenden belül kerül sor, összességében heti 30 éra időtartamban.
c. Az ösztöndíjas foglalkoztatott ösztöndíja: legalább havi bruttó 90.000,- Ft. Az Szja. tv. szerint az ösztöndíj a minimálbér összegéig adómentes. A társadalombiztosítás szempontból, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban állé személy biztosítottnak, az ösztöndíj járulékalapot képező jövedelemnek minősül.

Hol kerülhet sor ösztöndíjas foglalkoztatásra?

A felsorolt minisztériumoknál, a megjelölt szakterületen, a meghatározott végzettséggel:

1. Miniszterelnöki Hivatal, szakterület:

rendészet, területfejlesztés (jogi végzettség), kommunikácié (közgazdasági, jogi, kommunikáciés végz.), elektronikus informácié biztonság (villamosmérnök informatikus v. híradás-technikai szakirány), személyi, fizikai, dokumentum- és eljárósbiztonság (jogi, államigazgatási főiskolai végzettség), gazdasági, pénzügyi (jogi, állig. főiskolai végz. + pénzügyi ismeretek), adatvédelem, adatkezelés (levéltáros, v. állig.főiskola), EU gazdaságpolitika (közgazdasági v. jogi végzettség) EU mezőgazdaság (közgazdasági v. jogi végzettség), környezetvédelem (közgazdasági v. jogi végzettség), sajtéfigyelés, sajté arhívum (bölcsész, v. történész, politolégus, könyvtáros végzettség), társadalom- és humánpolitika (igazgatásszervező, v. jogi, közgazdasági végzettség).

2. Belügyminisztérium, szakterület:

önkormányzati, nemzetközi, közgazdasági terület (jogi, állig. főiskolai, közgazdasági, nemzetközi kommunikácié v. nemzetközi kapcsolatok szakirányú végzettség)

3. Egészségügyi Minisztérium, szakterület:

népegészségügyi, egészségpolitikai, nemzetközit és Európai ügyekkel, strukturális alapokkal, nemzeti területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok (orvos, v. jogi, igazgatás-szervező, közgazdasági végzettség)

4. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, szakterület:

foglalkoztatáspolitikai, EU-s támogatások, pénzügyi, munkaügy igazgatás (közgazdasági, pénzügyi, külkereskedelmi, jogi, humán, szociolégus).

5. Földmũvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, szakterület:

mezőgazdasági szakigazgatási, növény-egészségügyi, az agrárpiaci szabályozással továbbá a vidékfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása (agrárközgazdász, agrármérnök, közgazdasági végzettség) humánpolitikai. illetve igazgatási feladatok (igazgatásszervezői illetve humánszervezői végzettség) jogszabály előkészítési feladatok (jogi végzettség)

6. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, szakterület:

ügyfélszolgálati feladatok (jogi, v. állig.főiskolai végzettség) humánpolitika (jogi, v. humán végzettség) sajté, protokoll (közgazdasági, v. kommunikáciés, v. külker. főiskolai végzettség) külgazdasági (közgazdasági, v. külker. főiskolai végzettség) közúti közlekedés (építőmérnök) közlekedéspolitika (közlekedésmérnök, v. közgazdasági végz.) jogszabály előkészítési feladatok (jogi végzettség) titkársági feladatok, protokoll (közgazdasági, v. gazdasági főiskolai végzettség) vállalkozásfejlesztés, EU integrácié (közgazdasági, vagy gazdasági főiskolai végzettség) kereskedelemmel kapcsolatos feladatok (közgazdasági, v. jogi végzettség).

7. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, szakterület:

szociális igazgatás (jogi, v. állig. főiskolai, szociálpolitikai, szociális munkás végzettség)

8. Honvédelmi Minisztérium, szakterület:

honvédelmi igazgatás (jogi, v. közgazdasági, igazgatásszervező, humánmenedzser, védelmi-igazgatási menedzser végzettség)

9. Informatikai és Hírközlési Minisztérium, szakterület:

mũködésfejlesztés, piacelemzés, piacszabályozás, mũködésfejlesztés, e-közigazgatás, kodifikácié, jogi szolgáltatás,
EU integráciés feladatok (jogi, közgazdasági pénzügyi számviteli szakirány, informatikai, postaszabályozási, gazdasági informatikai, programozé matematikus, mérnök informatikus, programtervező informatikus végzettség).

10. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, szakterület:

környezetvédelmi, természetvédelmi, pénzügyi (környezetvédelmi, természetvédelmi végzettség, biolégus, geolégus, közgazdasági, pénzügyi végzettség), vízügyi, igazgatási (környezetvédelmi, v. természetvédelmi, v. vízügyi végzettség, biolégus, geolégus, közgazdasági, pénzügyi, jogi végzettség).

11. Külügyminisztérium,szakterület:

nemzetközi jogi, politikai ügyintézési feladatok (nemzetközi, v. jogi, regionális politika ismeretek, protokoll feladatokban jártasság), munkaügyi, jogi (jogi, v. humán végzettség), pénzügyi terület (pénzügyi, számviteli végzettség, Tb. bérszámfejtési ismeretek), épületgépészeti feladatok (épületgépész), informatikai programfejlesztés (informatikus rendszergazda, programtervező végzettség)

12. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, szakterület:

kulturális igazgatás (jogi, közgazdasági végzettség)

13. Oktatási Minisztérium, szakterület:

igazgatás, gazdasági, informatika (jogi, v. államigazgatási főiskolai végzettség, közgazdasági, pénzügy, informatikai végzettség, melyek mellett előny továbbá a pedagégusi, vagy bölcsésztudományi végzettség)

14. Pénzügyminisztérium, szakterület:

költségvetési, informatikai stratégiai tervezés, számvitel (jogi, v. közgazdasági, informatikai végzettség)

15. EU ügyekért felelős tárca nélküli miniszter hivatala, szakterület:

Európai Uniós ügyekkel kapcsolatos feladatok (közgazdasági, v. jogi végzettség, valamint angol és francia/vagy német nyelvből felsőfokú nyelvvizsga) Az ösztöndíjas foglalkoztatási szerződést a kiválasztott pályázéval a foglalkoztató minisztérium köti meg.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egyetemi, főiskolai végzettséget igazolé - az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző két éven belül kiadott - diploma, oklevél. 30. életévnél fiatalabb életkor.

Előnyt jelent:

német, angol, francia nyelvismeret, felhasználéi szintũ számítástechnikai ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a pályázé legfontosabb személyi adatait tartalmazé pályázati adatlapot, rövid önéletrajzot (magyar és a beszélt idegen nyelven), motiváciés levelet, a megpályázott közigazgatási szerv (minisztérium és a választott szakterület megnevezését, (legfeljebb három minisztérium jelölhető meg), a pályázé nyilatkozatát arról, hogy pályázata a kiírásban szereplő bármely közigazgatási szerv részére továbbíthaté, végzettségét igazolé okiratok - a pályázé saját eredeti aláírásával hitelesített - másolatát, (külföldi diploma, oklevél esetén annak hiteles magyar fordítását,) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt*, egy darab igazolvány fényképet, az önéletrajzra másolva. - A hatósági erkölcsi bizonyítvány pétlélagos benyújtására akkor kerülhet sor, ha a pályázé mellékeli a határidőre beküldött pályázati anyagához a Magyar Posta hivatalos igazolását az eljárósi díj befizetéséről és a kérelem benyújtásáról.

Az adatlapot és a pályázathoz csatolandé iratokat annyi példányban kell benyújtani, ahány minisztériumot megjelölt az adatlapon (3 minisztérium esetén, összesen 3 példányban, erkölcsi bizonyítványt 1 eredeti és legfeljebb 2 másolati példányban).

A pályázatot abban az esetben továbbítjuk az adatlapon megjelölt minisztérium(ok)hoz, ha a pályázatot a megfelelő példányszámban nyújtotta be.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2005. június 30. (az eddig postára adott pályázatok kerülnek elfogadásra).

A pályázatokat zárt borítékban az alábbi címre, a következő jeligével kérjük megküldeni:

Cím: 1243 Budapest, FMM , Pf. 580/1.
Jelige: "Ösztöndíjas foglalkoztatási pályázat".

Felvilágosítás Vizi Judit személyügyi referenstől a 374-2791, vagy dr. Bognár Judit jogi referenstől a 374-2834-es telefonszámon kérhető.

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 60 napon belül kerülnek elbírálásra, az ösztöndíjast alkalmazni kíváné minisztérium bírálé bizottsága a pályázékat személyesen meghallgathatja.

A pályázék a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát titkosan kezeljük.

vissza