PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 0

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


25 milliárd forinttal támogatják az innovatív agrárprojekteket - már lehet jelentkezni!

3906 olvasó

Megjelent 2017. június 28-n, szerdán

Már be lehet nyújtani a támogatási kérelmeket a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent \"Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása\" című felhívásra.

A támogatásból kötelező egy legalább 5 tagból álló operatív csoportot létrehozni, amelyek az alábbi területeken tevékenykedhetnek: mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás és borászat, REL, erdőgazdálkodás. A felhívás támogatja továbbá az operatív csoportok azon projektjeit, melyek egy teljesen innovatív beruházást valósítanak meg. Az igényelhető támogatás a csoport létrehozására maximum 206.000 euró, az innovatív projektre 1.030.000 euró is lehet, a támogatási intenzitás 100%, a beruházási elemek esetében közép-magyarországon 50%, a többi régióban 60% lehet.

Bővebb információ és ingyenes előminősítés alább!

Az Agrár-Innovációs Operatív Csoport létrehozása a pályázat kötelező eleme, a csoport az alábbi kritériumoknak kell, hogy megfeleljen:

- a célterülettel foglalkozó gazdálkodók, kutatóhelyek, szaktanácsadók vehetnek részt a csoportban,

- egy kutatóhely több projektben is részt vehet,

- a csoportban legalább 5 gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy vesz részt, melyek jogilag egymástól függetlenek

- a csoport taglétszámának legalább 40%-a az adott ágazatban gazdálkodó

A csoport létrehozásán és működtetésén belül fontos a Projektterv kidolgozása és az abban foglaltak megvalósítása. A pályázat innovatív beruházás része választható, az egyes beruházásokon belül a választható tevékenységek:

1. Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos beruházások:

 innovatív eredmény megvalósulását szolgáló projektek megvalósítását szolgáló beruházások támogatása
2. Élelmiszer-feldolgozással, borászattal kapcsolatos beruházások:

új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
épületek, építmények kivitelezése
környezetterhelést csökkentő tevékenységek
energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
3. Erdőgazdálkodással kapcsolatos beruházások

erdősítéssel kapcsolatos innovatív projektek támogatása
innovatív agrár-rendészeti rendszerek létrehozása
erdőtüzek, természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzése
erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közéleti funkcióinak fejlesztése
erdészeti technológiákra és erdei termékek feldolgozása és piaci értékesítésének támogatása
A felhívás keretein belül kizárólag olyan beruházás valósítható meg, amely innovatív projektnek minősül, vagyis: az említett ágazatokat széles körben érintő probléma kezelését vagy lehetőség kihasználását célzó, tudományos ismeretek felhasználásával együtt járó megoldás, amely lehet új termék, gyakorlat, szolgáltatás, termelési eljárás vagy egy új módja a szervezési folyamatoknak. Nem tekinthető innovatív projektnek, amely a piacon már kapható technológia, szolgáltatás vagy rendszer bevezetésén, egyszerű adaptálásán, imitáción alapszik.

Nem támogathatóak a felhíváson a takarmánygyártással, halfeldolgozással- és tartósítással, karácsonyfa- és díszítőgally telepítéssel, valamint fás szárú energetikai célú faültetvény telepítésével kapcsolatos beruházások.

Az operatív csoport létrehozására maximum 150.000 eurónak megfelelő forintösszeg igényelhető, mely a projekt összköltségének 100%-a. Az innovatív beruházásra igényelhető támogatási összeg:

Mezőgazdasági termeléssel, élelmiszer-feldolgozással, borászattal és REL-lel kapcsolatos beruházás: maximum 1.030.000 eurónak megfelelő forintösszeg, a KMR-n kívül 60%-os, a KMR-n belül 50%-os támogatási intenzitással
Erdőgazdálkodással kapcsolatos beruházások: maximum 560.000 eurónak megfelelő forintösszeg, a KMR-n kívül 60%-os, a KMR-n belül 50%-os támogatási intenzitással.
A fiatal mezőgazdasági termelőkkel végrehajtott projektek 10%-kal magasabb támogatási intenzitásra jogosultak minden beruházás esetében
A pályázat elbírálásánál többletpontot jelenthet:

csoport sokszínűsége: kutatóhely, hazai vagy külföldi intézményben PhD vagy doktori vagy magasabb címmel rendelkező személy, szaktanácsadó, TCS/TSZ/szakmaközi szervezet tag
tagok tudományos vagy szakmai publikációi
tapasztalat K+F+I projektben
csoporton belüli fiatal gazda/gazdák
online/hagyományos kommunikációs eszközök, bemutató üzemi programok, további pontot ér, ha ezek idegen nyelven történnek
hazai vagy nemzetközi szabadalmi bejelentés
többlet-önerő vállalása
A támogatási kérelmeket 2017. november 30-ig lehet benyújtani.

Forrás: Pályázat

vissza