PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 5

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


Önfoglalkoztatás támogatása iránti pályázat került kiírásra

7359 olvasó

Megjelent 2005. augusztus 04-n, csütörtökön

Az önmaga foglalkoztatását munkaviszonyon kívüli tevékenység keretében megoldó munkanélküli támogatás igénybevételéhez Pest Megyében.

A munkanélküliek önfoglalkoztatóvá válása pályázati programja keretében pénzügyi támoga-tást igénylőknek egy olyan üzleti tervet kell benyújtaniuk, amely a szükséges informáciékat tartalmazza. Az üzleti terv elkészítésére azért van szükség, hogy a Pest Megyei Munkaügyi Központ meggyőződhessen a vállalkozás életképességéről. Tapasztalataink továbbá azt mutat-ják, hogy azok a vállalkozások, amelyek elegendő időt és energiát fordítanak a tervezésre, a piac és a versenytársak vizsgálatára, valamint az üzleti elképzelésük pénzügyi következmé-nyeinek elemzésére, sikeresebbnek bizonyulnak, mint azok, amelyek ezt nem teszik meg.

A pályázaton az ũrlap kitöltésével, valamint az összes megjelölt melléklet csatolásával vehet részt. Mielőtt ezeket kitöltené, ismételten kérjük, hogy mindent olvasson el figyelmesen! Bármilyen más informáciét is csatolhat, amit leendő vállalkozása, elképzelései bemutatásához szükségesnek érez, vagy úgy gondolja, hogy segítheti kérelme feldolgozását. Szükség esetén használjon pétlapot (pétlapokat).

Más tartalmú üzleti tervet a pályázatok elbírálásakor nem fogadunk el.

A letölthető nyomtatványnak az átvétele a Pest Megyei Munkaügyi Központot semmilyen médon nem kötelezi a támogatás biztosítására.

A pályázati anyagokat postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Pest Megyei Munkaügyi Központ, 1519 Budapest 112, Pf. 292.
A pályázat eredményéről minden pályázénkat írásban értesítjük.

A pályázathoz csatolandé mellékletek:

1. saját erő meglétének dokumentálása 30 napnál nem régebbi banki igazolás csatolásával
2. ingatlan fedezetbiztosíték esetén a biztosítékként felajánlott ingatlan:
a., 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja
b., 6 hónapnál nem régebbi értékbecslése (az ingatlan értékének el kell érnie az igényelt támogatás mértékének legalább 1,5-szeresét)
c., házastársi közös tulajdon esetén a házastárs két tanú előtt tett hozzájárulé nyilatkozata a jelzálogjog bejegyzéséhez
3. készfizető kezesség fedezetbiztosíték esetén a készfizető kezesek két tanú előtt tett kezes-ségvállalási nyilatkozatai, amelyben a kezeseknek a a készfizető kezességvállalás tényén túl a havi nettó munkabérének összegéről is nyilatkozni kell; a kezesek havi nettó munkabére nem lehet kevesebb 57 ezer Ft/főnél
4. a pályázé meglévő, valamennyi szakképesítését igazolé bizonyítvány(ok) másolata
5. beruházási tervet, értékesítési lehetőségeket alátámaszté iratok (szándéknyilatkozat, elő-szerződés, ajánlat, stb.) - amennyiben vannak
6. már mũködő társas vállalkozáshoz csatlakozás esetén:
a., a taggyũlés határozata a társaságba valé felvételről
b., társas vállalkozásra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi APEH, VPOP és TB igazolás
c., a társaság nyilatkozata arról, hogy nem áll csőd és felszámolási eljárós alatt

A pályázat elbírálásával kapcsolatos egyéb tudnivalék:

1. Akinek még nincs vállalkozói igazolványa, a pályázat elbírálásáig ne váltsa ki!
2. a pályázat elbírálásánál előnyt élveznek:
a., a munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetũ rétegből kikerült pályázék (pálya-kezdő, megváltozott munkaképességũ, tartós munkanélküli, legalább 6 hónapja munka-nélküli, felsőfokú végzettségũ pályázé)
b., az a pályázé, aki önfoglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében oldja meg
c., termelői tevékenységet végezni szándékozé pályázé
d., az a pályázé, aki csatolja a helyi szakmai kamara véleményét az indítandé tevékeny-ségről, továbbá aki a tevékenység végzése szempontjából illetékes önkormányzat nyi-latkozata szerint helyi igényeket elégít ki
e., az átlagosnál magasabb munkanélküliségi rátájú helységben vagy régiéban vállalkozni szándékozé pályázé
3. a pályázatok értékeléséről és a pályázék értesítésével kapcsolatosan a pályázati felhívásban foglaltak az irányadók

Letölthető dokumentáciék: Pályázati adatlap (AdobeAcrobatReader dokumentum, 224kB)

vissza