PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 1

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


A pályázat címlapja és rövid összefoglalása

5726 olvasó

Megjelent 2012. február 04-n, szombaton

A pályázat tartalmát hivatott egyetlen összesûrített oldalon összefoglalni

A pályázat elsõ része a címlapja, amely a pályázó adatait és az egész pályázat tartalmát hivatott egyetlen összesûrített oldalon összefoglalni. Nem keverendõ össze a kísérõlevéllel, a pályázat maga valójában ezzel kezdõdik - ez tekinthetõ valójában az egész pályázat csontvázának... (Noha ez az egész alapja, érdemes legutoljára összeállítani a kész pályázat alapján.) 

A címlap részei:

1.       A pályázó szervezet neve

1.1.    A pályázat címe (Legyen egyértelmû, figyelemfelkeltõ, rövid és emlékezetes!) 

2.       A pályázó legfontosabb adatai - a szervezet neve, címe, telefonszáma, bankszámlaszáma.

2.1.    Fontos a pontos azonosítás, különösen, ha esernyõszervezet csoportjáról van szó. Több szervezet együttmûködése esetén a fõ megvalósító és a felelõsségvállaló (pályázó) szervezet adatai is szerepeljenek!

3.       A pályázó csoport képviselõjének adatai - név, elérhetõség

3.1.    Nem feltétlenül a csoport vezetõje! Az a személy kerüljön megnevezésre, aki a támogatókkal tartja majd a kapcsolatot, további adatokkal tud szolgálni a pályázatot illetõen és felelõs azért.

4.       A benyújtás dátuma

4.1.    Fõleg határidõs pályázatoknál jó, ha a címlapon szerepel ez az adat. Néha hosszabb idõ is eltelik a pályázat benyújtása és az elbírálás között, ezért is fontos tudni, mikor került beadásra.

5.       A pályázott tevékenység idõtartama

5.1.    Kezdetének és végének napra pontos dátuma. Amennyiben a tevékenység szakaszokra oszlik, azok dátumai is legyenek benne.

6.       A támogatótól kért pénzösszeg

6.1.    Megfelelõ pénznemet válasszunk. Nem kötelezõ, de jó, ha itt feltüntetjük, hogy mennyi a tevékenység megvalósításához szükséges teljes pénzösszeg (a költségvetési oldal fõszáma), és ebbõl mennyi a rendelkezésre álló pénzösszeg - saját forrás, egyéb támogatóktól származó juttatás - a kettõ különbsége értelemszerûen a támogatótól kért összeg kell hogy legyen.

7.       A pályázat összefoglalása, azon belül:

7.1.    A ki? mit? hol? miért? mikor? hogyan? Kérdésekre adunk választ - a pályázó bemutatása, utalás korábbi tevékenységeire és hitelességére - a probléma felvetése, a megoldásra tett javaslat (hosszú táv) - a konkrét tevékenység, alkalmazandó módszerek leírása (rövid táv). A tevékenység tömör összefoglalása nagyon fontos - nem szép dolog, de gyakran csak ennek az elolvasására jut a bírálók idejébõl - azaz ezen állhat vagy bukhat egy pályázat sorsa!!! A tapasztalatok szerint a kész pályázat alapján, csoportos ötletbörze segítségével lehet legjobban megfogalmazni ezt a pár mondatot. (Esetleg egy felvezetõ idézet is jól jöhet - ha van egy hangzatos, rövid figyelemfelkeltõ idézet, mondat, amely megragadhatja a bírálók figyelmét, érdemes a címlapra tenni!). Jó, ha a címlap is alá van írva és le van pecsételve. 

7.2.    Ellenõrzõ lista. A pályázat elején található, pontosan azonosítja a pályázó csoportot - nincs benne adathiba

7.3.    A pályázat összefoglalása:

7.3.1. Legalább egy mondat jelzi a csoport hitelességét, elszámoltathatóságát

7.3.2. Legalább egy mondat jelzi a problémát, illetve szükségletet

7.3.3. Legalább egy mondat jelzi a célokat

7.3.4. Legalább egy mondat jelzi a felhasznált módszereket

7.3.5. Egyértelmûen meghatározza a kért összeget, a teljes költségvetést és a rendelkezésre álló forrásokat

7.3.6. Rövid, lényegre törõ, tömör

7.3.7. Érdekes és világos

Ne feledje el!

A pályázat általában az összefoglaló címlap alapján kerül a többi közé besorolásra, adminisztrálásra - megengedhetetlen, hogy ebben bármi hiba vagy hiányosság legyen! A bírálók - akik a több száz pályázatot olvassák - minden valószínûség szerint ezt a lapot olvassák el elõször alapinformációkért. A kísérõlevélen általában csak átfutnak, az összefoglalás az elsõ dolog, amit részletesen áttanulmányoznak. Itt kell megragadni a támogató figyelmét! Amennyiben a támogató által kiadott ûrlapról van szó, azt töltsük ki, ne változtassunk a formátumán! Az összefoglalás adja a pályázat keretét, ezért érdemes minél hatékonyabban összeállítani azt. Legjobb ezt utoljára hagyni, a kész pályázat alapján megszövegezni! Egy minden lényeges információt tartalmazó, világos és rövid összefoglaló megírása mindenképp hasznos - levelekben, sajtóban, fórumokon jól tudjuk majd használni a frappánsan összeszedett bemutatkozásunkat!

vissza