PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 1

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


GINOP - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

9915 olvasó

Megjelent 2014. október 01-n, szerdán

2014-2020 pályázati időszak - Operatív Programok - Széchenyi 2020

A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban: GINOP) a magyar gazdaság növekedését szolgálja. A program egyik legfon-tosabb célkitűzése, hogy Magyarország foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot. Ehhez szüksé-ges egyrészt új munkahelyek létesítése, másrészt a munkát vállalni akarók képességeink fej-lesztése. E célkitűzéshez kapcsolódóan a program további két fontos célkitűzése – az Európa 2020 Stratégiához is illeszkedve – az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, va-lamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése.

A fenti célok elérése érdekében a GINOP a rendelkezésre álló forrásokat öt fő beavatkozási területre koncentrálja, melyek az alábbiak:

1. foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés,

2. vállalkozások, valamint kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és térségek versenyképességének fejlesztése,

3. K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése,

4. integrált infokommunikációs fejlesztések, az Információs és Kommunikációs Technológiai (továbbiakban: IKT) szektor fejlesztése,

5. alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságszerkezetre való áttérés támogatása, va-lamint a környezet megőrzése és védelme, és az erőforrás-hatékonyság növelésé-nek elősegítése.

Az eddig elkészült stratégiák és az EU javaslatai alapján a GINOP intézkedései az alábbi specifikus célokat tűzik ki maguk elé:

1. Foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés

a. A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása.

b. A munkaerőpiaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása.

c. A fiatalok tartós munkaerőpiaci integrációjának segítése.

d. Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása és a szociális gazdaság fejlesztése.

e. Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és támogatása.

f. A gazdaság igényeihez igazodó képzési intézményrendszer kialakítása.

g. A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása.

h. Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása.

2. Vállalkozások és kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és térségek versenyképességének fejlesztése

a. Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése.

b. Kiemelt ágazatokba, térségekbe és célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedési potenciáljának javítása.

c. Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése.

d. Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása.

3. K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése

a. A tudásfelhasználás segítése.

b. A tudásáramlás erősítése.

c. A tudásbázisok megerősítése.

d. Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása kutatás, fejlesztés és technológiai innováció erősítése érdekében.

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 12

4. Integrált infokommunikációs fejlesztések, az IKT szektor és gazdaság fejlesztése

a. Versenyképes IKT szektor fejlesztése.

b. Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása.

c. Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések.

d. Infokommunikációs ismeretek, készségek növelése.

e. Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése.

f. Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása az infokommunikációs fejlesztések megvalósítása érdekében.

5. Alacsony széndioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, valamint a környezet megőrzése, védelme, és az erőforráshatékonyság növelésének elősegítése

a. Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyságnövelését célzó fejlesztéseinek támogatása.

b. Vállalkozások és önkormányzatok külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása megújuló energia felhasználásának ösztönzése és az energiahatékonyság növelése érdekében.

c. Kulturális és természeti örökségek védelme és hasznosítása.

d. A Balaton turisztikai célú fejlesztése a kulturális és természeti örökségekre alapozva.

Az igényeket és kihívásokat, melyek alapján a fenti beavatkozási területek meghatározásra kerültek, ezek kapcsolódását az EU 2020 Stratégiához és más dokumentumokhoz valamint az ezek alapján meghatározott, kiemelten fontos beavatkozási területek részletesebb bemutatását tematikus célkitűzésenként az alábbiakban mutatjuk be:

 

Forrás: Széchenyi 2020

Kapcsolódó dokumentum:

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Kapcsolódó hírek:

vissza