PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 1

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


ÁROP - ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM

5465 olvasó

Megjelent 2007. szeptember 01-n, szombaton

2007-2013 pályázati időszak

Az Államreform operatív program (ÁROP) az Európai Szociális Alap adminisztratív kapacitások bővítése elnevezésű eszközrendszer felhasználásával kíván hozzájárulni a fent jelzett követelmények kiegyensúlyozott teljesítéséhez. A program az elérni kívánt eredmények hosszabb távú fenntarthatóságára összpontosít.Az ÁROP fő szándéka, hogy az igazgatási rendszer teljesítményét és a nyújtott szolgáltatások színvonalát a szűkös erőforrások optimális felhasználása mellett növelje.

A program több beavatkozásnál a rendszerszerű változás elérésére törekszik. Ahol a rendelkezésre álló szűkös fejlesztési források ezt nem teszik lehetővé, ott a közigazgatás működésére ható azon ösztönzők, kulcstényezők átalakítására törekszik, melyek az adott alrendszeren túlmutató hatásokat gerjesztenek.Az emberek azt szeretnék, hogy a közigazgatás legyen:Eredményes: az embereket, a vállalkozásokat szolgálja ki részint a közjóhoz − azon belül a versenyképesség növeléséhez − hozzájáruló (fejlesztési és egyéb) programokkal, jogszabályokkal és más kormányzati eszközökkel, részint magas minőségű szolgáltatásokkal.

Hatékony: a társadalom igényeihez igazodó feladatokat és az elvárt minőséget a lehető legalacsonyabb erőforrás-ráfordítással érje el.

Elhivatott: a köz szolgálatában állók magas etikai normáknak megfelelően, tisztességesen,a nyilvánosság által elszámoltathatóan, egyúttal az egyéni teljesítményüket tükröző vezetői megbecsülés mellett lássák el a munkájukat.

A társadalom szereplői hármas elvárást fogalmaznak meg a közigazgatással szemben:

- adófizetőként a minél olcsóbb működést várják el,

- állampolgárként a (például kulturális, környezeti, szociális, települési) értékeik védelmét és a közjó előmozdítását igénylik,

- ügyfélként pedig a gyors, egyszerű és megfizethető ügyintézést követelik meg.Az Államreform operatív program úgy törekszik ezen igények kielégítése közötti optimum megtalálására, hogy közben növekedjen a közigazgatás teljesítménye. Ez biztosítja, hogy a közigazgatás hozzájáruljon az ország társadalmi és gazdasági versenyképességének a javításához.A közigazgatás akkor képes az átfogó célhoz a legnagyobb mértékben hozzájárulni, ha eléri az alábbi specifikus célokat:javuljon a társadalmi eredmény (növekvő eredményesség); takarékosan legyenek felhasználva − a rendelkezésére bocsátott, illetve a működése által érintett − társadalmi erőforrások (optimalizált hatékonyság) javuljon a közszolgálatiság.

1. A célok teljesülését az alábbi indikátor méri:

I.) A lakosság és a vállalkozások közigazgatás tevékenységével kapcsolatos országos szintű elégedettségének változása a program hatására, illetve:

II.) A lisszaboni célkitűzések teljesítése érdekében növelni szükséges a közszektor termelékenységét. Ennek jegyében az ÁROP tartalmában a közfunkciók költséghatékonyabb megszervezését, pénzügyileg pedig a program keretében megvalósítandó intézkedések hosszabb távú fenntarthatóságát feltételezi. Az utóbbi követelmény a gyakorlatban azt jelenti, hogy az operatív program elsősorban a fejlesztéssel kapcsolatos egyszeri kiadásokat finanszírozza, s az azt követő működési kiadások − mai árakon számolva − nem léphetik túl, sőt a fejlesztésekből fakadó többlet működési kiadások hiányában el sem érhetik a jelenlegi szintet − bár nem kötelező, hogy ugyanabban a költségvetési sorban szerepeljenek.FejlesztésekAz ÁROP a jelzett célokat az alábbi prioritási tengelyeken és az azokhoz kapcsolódó főbb beavatkozási irányokon keresztül kívánja teljesíteni:Prioritási tengelyek és főbb beavatkozások1. Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztésA jogalkotás minőségének és a (ön)kormányzási képesség javítása

III.) Eljárások és munkafolyamatok megújítása, valamint szervezetfejlesztés

2. Az emberi erőforrás minőségének javításaA nyilvános toborzás és hatékony belső utánpótlás megteremtése

Teljesítményalapú karrierutak

3. A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztésekA folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés

Az emberi erőforrás minőségének javítása

4. Technikai segítségnyújtás a Konvergencia régiókban5. Technikai segítségnyújtás a Közép-magyarországi régióban

Forrás: NFÜ

Kapcsolódó dokumentum:

Program leírása

vissza