PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 0

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


Közbeszerzésekkel kapcsolatos iránymutatások

6553 olvasó

Megjelent 2014. március 02-n, vasárnap

Kedvezményezettek részéről leggyakrabban felmerülő problémák a projekt végrehajtás során

Az NFÜ honlapján a Közbeszerzés menüpontban elérhető a „Közbeszerzési eljárások előkészítésére és lefolytatására vonatozó útmutató”, mely sok mindenben eligazítást nyújthat.
- A kedvezményezett nem küldi meg ellenőrzésre a közbeszerzési dokumentációt a KSZ-nek / NFÜ KFF-nek, vagy késve teljesíti e kötelezettségét, emiatt szabálytalansági eljárás indul
- Az eljárás típusának megválasztása nem a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban történik. Típushiba: tárgyalásos, gyorsított eljárás indokolatlan alkalmazása, mely felveti a versenykorlátozást. A gyorsított eljárás alkalmazása esetén az eljárási határidőket vizsgálva sokszor kiderül, hogy nem gyorsított eljárásrend szerint is lefolytatható lett volna az eljárás.
- A beszerzés tárgya (mennyiség, minőség) nem azonos a projektben elfogadottakkal.
 
Kedvezményezettek ajánlatkérőként jelennek meg közbeszerzésben:
- Nem érvényesülnek megfelelően a következő alapelvek: verseny, esélyegyenlőség, nyilvánosság, átláthatóság.
- A kizáró okok nem elég egyértelműek, illetve amennyiben valamely ajánlattevőt kizárták, e döntés nem volt megfelelően alátámasztott.
- A pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai alkalmassági feltételek előírása nem volt megalapozott, és az alkalmassági feltételek előírt igazolási módja nem volt megfelelő. A versenyt indokolatlanul korlátozó, az adott közbeszerzéshez nem kapcsolódó feltételek meghatározása.
- A bírálati szempontok meghatározása nem megfelelően történt. Az bírálat szempontjainak objektívnek, átláthatónak, esélyegyenlőséget megfelelően biztosítónak kell lennie.
- Szerződéses feltételek meghatározása nem megfelelő. Kiemelten kell figyelni azon szerződéses feltételek megfelelőségére, melyek a későbbiekben a Kbt. rendelkezései alapján különös (elsősorban hirdetmény közzététele nélkül induló) eljárások lefolytatásának jogalapjaként szolgálhatnak (pl. szerzői jogi feltételek meghatározása).
- A projektek végrehajtása során számos esetben történik szerződésmódosítás az előre nem láthatóságra való hivatkozással. Ez azonban sokszor nem kellően megalapozott, gondos kezdeti tervezéssel a legtöbb módosítás elkerülhető lenne. Az ilyen jellegű módosítások (legyen az határidő-, vagy költség-módosítás) szabálytalannak minősülhetnek.
- Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a kedvezményezettnek figyelemmel kell kísérnie a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok módosulását.

Forrás: EU2020

Kapcsolódó dokumentum:

Közbeszerzési útmutató

vissza