PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 5

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


VP1-2.3.1-17 - Szaktanácsadók továbbképzése

Kódszám: VP1-2.3.1-17

Beadás kezdete: 2017. április 17-n, hétfőn, határideje: 2017. november 30-n, csütörtökön

A pályázat kiírója: Széchenyi 2020

Területi hatály: Összes régió

A pályázaton részt vehet:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét arra, hogy többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult. Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: Támogatási törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. Az ügyfél-nyilvántartási rendszer történő nyilvántartásba vételre, az adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére, valamint a Magyar Államkincstár által működtetett nyilvántartási rendszerekre az Támogatási törvény III. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: a) szakigazgatási szervezet, vagy b) szakmai szervezet, vagy c) köztestület, vagy d) felsőfokú agrároktatásra jogosult szervezet, vagy e) felnőttképzési jogosultsággal rendelkező agrárkutatást végző szervezet amely agrárszabályozással és támogatásokkal kapcsolatos témakörökben legalább 4 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Megjegyzés: Beadható: 2017.04.18-tól

Pályázáti dokumentació elérhetősége: Kiírás, Útmutatók, Adatlapok, Közlemények

A pályázat rövid leírása, támogatás formája, célja, kedvezményezettek, elérhetőség:

A szaktanácsadók továbbképzésének célja a szaktanácsadási szolgáltatás magas színvonalának, a szaktanácsadók szakmai felkészültségének, továbbá folyamatos tudásbővítésének biztosítása. A továbbképzés elősegíti a tanácsadást igénybe vevők tudásszintjének emelését és az átadott ismeretek gyakorlati hasznosulását.

Kapcsolódó dokumentum:

Pályázati dokumentáció

vissza

rendezés

Szolgáltatásaink

Pályázatokhoz

Hasznos lehet

Az összes mező kitöltése kötelező.


Az összes mező kitöltése kötelező.
Már regisztrált, de leiratkozna?

Az összes mező kitöltése kötelező.
Már regisztrált és bejelentkezne?