PÁLYÁZATKERESŐ ÉS PÁLYZATI INFORMÁCIÓS SZAKPORTÁL ( WWW.PAKE.HU )
munkaugyes@mtmail.hu|Oldaltérkép

Pályázatkereső.huPályázatkereső.hu

Összes pályázat: 2340 Érvényben levő: 4

PÁLYÁZAT KERESÉS:  RÉGIÓ »   kinek szól »   Keresendő szöveg » 


EFOP-3.3.4-17 - A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és nonformális tanulásban

Kódszám: EFOP-3.3.4-17

Beadás kezdete: 2017. március 16-n, csütörtökön, határideje: 2019. március 18-n, hétfőn

A pályázat kiírója: Széchenyi 2020

Területi hatály: Összes régió

A pályázaton részt vehet:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi kulturális intézmények / szervezetek, figyelembe véve, hogy annak a kulturális intézménynek / közösségi színtérnek / tagintézménynek / telephelynek, amelyben a NépmesePont kialakításra kerül 14.000 főnél nagyobb lakosságszámmal8 rendelkező településen kell működnie: a) közművelődési intézmény vagy fenntartója, működtetője b) közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat c) közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt, közművelődési közösségi színteret, népi kézműves alkotóházat fenntartó, működtető szervezet d) népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói e) az 1997. évi CXL. tv. szerinti könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosító önkormányzat f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 39.§ (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik g) az 1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c) pontja szerint közlevéltárként vagy magánlevéltárként bejegyzett levéltárak h) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt, az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv által nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek.

Megjegyzés:

Pályázáti dokumentació elérhetősége: Kiírás, Útmutatók, Adatlapok, Közlemények

A pályázat rövid leírása, támogatás formája, célja, kedvezményezettek, elérhetőség:

A mesei gondolkodás, nevelés tudatosítása és népszerűsítése és a kapcsolódó kompetenciafejlesztés megvalósítására

Kapcsolódó dokumentum:

Pályázati dokumentáció

vissza

rendezés

Szolgáltatásaink

Pályázatokhoz

Hasznos lehet

Az összes mező kitöltése kötelező.


Az összes mező kitöltése kötelező.
Már regisztrált, de leiratkozna?

Az összes mező kitöltése kötelező.
Már regisztrált és bejelentkezne?